Lunes, 24 de enero de 2011

Publicado o 23 de xaneiro de 2011 por Lucas Simon Leon?

??
Cando Jos? Mar?a Aznar e Felipe Gonz?lez dictar para n?s, xente normal unha lecci?n de deshonestidade e falta de solidariedade, cando estivemos sabendo que Mar?a Dolores de Cospedal ga?a 241.000 ? por ano coa recollida de tres salarios p?blicos, cando sabemos que o presidente da Delegaci?nCastell?n non ten outra opci?n a menos declarar un patrimonio neto de 3,9 mill?ns cinco anos, cando ningu?n dixo non, estivemos sabendo que, moito accidentalmente, sabe-se ...?

?
hai sete anos,?

??
Julio Anguita dimitiuse en escrito, a pagar a pensi?n m?xima para que a vida que ti?a dereito como ex-parlamentario,?

??
argumentando que "coa pensi?n a que pertenc?a a un profesor ti?a o suficiente."?

Xenio.?Julio Anguita vai amosar que o dito popular "todos os pol?ticos son iguais" non est? marcada, polo menos na s?a totalidade.?

Existen diferentes formas de ser e de estar na pol?tica, para entender o compromiso ?tico e exemplar para un cargo p?blico e que a erosi?n que afecta a nosa moralidade p?blica ? un obst?culo.?

Non todo ? poder e di?eiro.?Eu te?o a sorte de ser un amigo persoal e ser un equipo de goberno, en xullo.?Sei que a sinxeleza espartana do seu esp?rito.?E ? que poucas persoas comprobar unha maior coherencia entre o que din e pensan, eo seu modo de vida.?

Nunca acaba de entender por que considerar un punto de felicidade na sesta de ver?n nun pegada no chan, non porque a s?a an?lise mais aprofundada de luxo e de lecer ? un xogo de domin?, ? noite, durante as vacaci?ns.?

Nesta mitolox?a dura do capitalismo, Julio execuci?ns contador.?E o seu compromiso consigo mesmo e ga?a a sociedade.?

Julio Anguita endosso lema de Gandhi de "vivir simplemente para que outros poidan simplemente vivir".?E desde que a inclinaci?n pol?tica de uso ofr?cenos soluci?ns para os nosos problemas graves coa ?tica ea est?tica dun cargo p?blico.?

profesores de ensino profesional, ensino m?vese para calquera escenario, e cando a acci?n pol?tica coti?, queimada e manchada, Julio quere facer a lecci?n de pequenas e grandes escalas.?

Os ide?logos e profetas da modernidade, reunidos en torno a unha gran medios nacional, pensado para invalidar a pol?tica, cando acu?ou o de "honesto, pero desactualizados."?A s?a marca chegou ao Parlamento na voz dun replicante "moderno".?Bendito lag!?

? dicir, exentos da moeda prepotente da pol?tica de folla de pagamento dieta excepcional e futura posici?n do Consello de Administraci?n, de calquera sector do Big Business, Julio Anguita, sen dicir a ningu?n, e moito menos a estes sistemas multimedia que?ocultar a vulgaridade eo populismo, lle dera un tiro na bunda soberana para o sistema.?

M?tanse pagar as s?as degradantes de los aptos para a vida!


(0)  | share
[ Comentarios ]